Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tài liệu

STT Tên văn bản Tải về Xem online
1 Bản tin sản xuất và tiêu dùng bền vững - Số 2/2021
2 Bản tin Sản xuất và tiêu dùng bền vững - Số 1/2021
3 Tài liệu hội thảo ngày 05 tháng 11 năm 2020
4 Tài liệu Hội thảo "Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững"
5 Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững giai đoạn 2020 - 2030
6 Trường hợp điển hình: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Bình Dương
7 Trường hợp điển hình: Vận hành tối ưu lò hơi và cải tạo lớp cách nhiệt tường lò nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương
8 Kết quả KTNL Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
9 Kết quả KTNL Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn
10 Kết quả KTNL Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
11 Kết quả KTNL Công ty CP Giấy An Hòa
12 Kết quả KTNL Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
13 Kết quả KTNL Công ty CP Gang thép Cao Bằng
14 Kết quả KTNL Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC)
15 Kết quả KTNL Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh