Tên tài liệu Trường hợp điển hình: Vận hành tối ưu lò hơi và cải tạo lớp cách nhiệt tường lò nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Trường hợp điển hình: Vận hành tối ưu lò hơi và cải tạo lớp cách nhiệt tường lò nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương
Số hiệu Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 13/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” của Bộ Công Thương và UNIDO Người ký Dự án UNIDO