STT Tên tài liệu Cơ quan ban hành Tải về Xem online
1 Trường hợp điển hình: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Bình Dương Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” của Bộ Công Thương và UNIDO
2 Trường hợp điển hình: Vận hành tối ưu lò hơi và cải tạo lớp cách nhiệt tường lò nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” của Bộ Công Thương và UNIDO
3 Kết quả KTNL Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
4 Kết quả KTNL Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
5 Kết quả KTNL Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
6 Kết quả KTNL Công ty CP Giấy An Hòa Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
7 Kết quả KTNL Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
8 Kết quả KTNL Công ty CP Gang thép Cao Bằng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
9 Kết quả KTNL Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
10 Kết quả KTNL Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
11 Kết quả KTNL Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
12 Kết quả KTNL Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
13 Kẹp file giới thiệu Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)
14 Công cụ quản lý nội vi 5S Văn phòng SXSH và SXTDBV
15 SXSH - Kỹ thuật và phương pháp triển khai Văn phòng SXSH và SXTDBV