Tên tài liệu Trường hợp điển hình: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Bình Dương
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Trường hợp điển hình: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Bình Dương
Số hiệu Ngày có hiệu lực 13/06/2019
Ngày ban hành 13/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” của Bộ Công Thương và UNIDO Người ký Dự án NUNIDO