Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tham vấn đề xuất kế hoạch phát triển giao thông vận tải điện tại TP. Hồ Chí Minh

11:22 - 20/05/2022

Vừa qua tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu “Kế hoạch phát triển giao thông vận tải bằng phương tiện giao thông điện tại TP. Hồ Chí Minh”.

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

Hội tụ nguồn lực thúc đẩy Việt Nam phát triển xanh

Từ năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 nhằm thúc đẩy cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, về môi trường và công bằng xã hội. Nhiều giải pháp huy động nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu này, đã được bàn luận sôi nổi tại Diễn đàn Vietnam Connect năm 2022, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 8/4 tại TP.HCM. Theo TTXVN

<