Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030

11:37 - 28/09/2022

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch “Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030”

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

"Xanh hóa" ngành dệt may

Từ xu thế toàn cầu, việc xanh hóa đang được diễn ra mạnh mẽ trong ngành dệt may với nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh; môi trường làm việc tốt hơn, cơ hội tiếp cận các chính sách tín dụng xanh hiệu quả hơn…

<