Ngày 16/05/2021
 -   -   -  Hoán đổi nợ xanh: Giải pháp sáng tạo chống biến đổi khí hậu  -  Hướng đến mô hình kinh doanh điện sinh khối trong ngành mía đường  

Bộ Công Thương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020

11:18 - 06/05/2021

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020”.

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

Sản xuất túi nilon phân hủy sinh học từ ứng dụng chất xúc tiến phân hủy

Sản phẩm túi nilon của đề tài đã được kiểm nghiệm có khả năng phân hủy tới 85% khối lượng sau 185 ngày. Sản phẩm hiện đang được xúc tiến thương mại hóa.

<