Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Sản xuất phân bón từ nguồn nước thải

09:23 - 01/06/2023

Nguồn nước thải từ nhà máy sản xuất phân bón được nhóm tác giả Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu tận dụng để sản xuất phân bón, giảm thiểu lượng chất thải nguy hại ra môi trường.

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là hướng đi đang được các địa phương hướng đến nhằm nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên để phát triển nông nghiệp theo hướng này đòi hỏi phải có sự thay đổi cả về chính sách lẫn tư duy sản xuất của người dân.

<