Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí metan đến năm 2030

13:38 - 10/08/2022

Ngày 5/8/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thay mặt Chính phủ ký phê duyệt Quyết định 942/QĐ-TTg về “Kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030”.

Sản xuất bền vững

Tiêu dùng bền vững

Kinh tế tuần hoàn

Video

Hội tụ nguồn lực thúc đẩy Việt Nam phát triển xanh

Từ năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 nhằm thúc đẩy cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, về môi trường và công bằng xã hội. Nhiều giải pháp huy động nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu này, đã được bàn luận sôi nổi tại Diễn đàn Vietnam Connect năm 2022, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều ngày 8/4 tại TP.HCM. Theo TTXVN

<