Tên tài liệu Kẹp file giới thiệu Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Kẹp file giới thiệu Dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam
Số hiệu 0 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 01/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Người ký Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)