Tên tài liệu Kết quả KTNL Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Kết quả KTNL Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Số hiệu 0 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 01/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Người ký Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương)