Tên tài liệu Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững giai đoạn 2020 - 2030
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững giai đoạn 2020 - 2030
Số hiệu 0 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 19/09/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Người ký Bộ Công Thương