Ngày 27/10/2021
Ứng dụng enzyme nâng cao hiệu quả sản xuất ngành giấy  -  Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  -  Nuôi tôm công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững  -  Chứng chỉ rừng, bước tiến mới cho ngành sản xuất cao su bền vững  -  Thủ tướng định hướng chiến lược phát triển bền vững cho tỉnh Thừa Thiên Huế  

Tài liệu khác

Tên tài liệu Tài liệu hội thảo ngày 05 tháng 11 năm 2020
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Tài liệu hội thảodo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương - chủ trì tổ chức tại Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2020
Số hiệu 05112020 Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 05/11/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Người ký Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững