Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Đồng Nai kiểm soát ô nhiễm nhằm hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp xanh

15:52 - 22/09/2021
Đồng Nai là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao với hàng nghìn dự án đầu tư tại các KCN. Sự phát triển mạnh mẽ của hàng chục KCN trên địa bàn tỉnh đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
Sự phát triển của các Khu công nghiệp kéo theo việc gây sức ép lớn đối với môi trường, đòi hỏi tỉnh phải triển khai nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm nhằm hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, bền vững.
Những năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các KCN. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, UBND cấp huyện phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thu mẫu chất thải, nước thải, khí thải định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, cơ sở từng gây ô nhiễm môi trường, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao nhằm nâng cao ý thức phòng tránh của doanh nghiệp.
Đồng Nai ưu tiên và chỉ chấp thuận dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 31 KCN hoàn thành xây dựng khu xử lý nước thải tập trung; trong đó, có 25 khu được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải. Nước thải sau khi xử lý được chuyển về bể chứa có gắn quan trắc tự động, hệ thống quan trắc tự động không ghi nhận yếu tố bất thường nước thải mới được thải ra sông, suối.
Tương tự, với môi trường không khí, tỉnh đã cho lắp đặt các trạm quan trắc không khí ở các KCN; yêu cầu các doanh nghiệp phát sinh nguồn khí thải lớn phải lắp đặt hệ thống lọc khí, trạm quan trắc không khí. Các trạm quan trắc này buộc phải kết nối và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát 24/24. Riêng với chất thải rắn, doanh nghiệp phải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải công nghiệp được cấp phép.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù vẫn còn xảy ra một số sự cố về môi trường, nhưng Đồng Nai được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là tỉnh tiên phong và đầu tư mạnh cho công bảo vệ môi trường trong các KCN. Với sự nỗ lực và triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ, hiện nay, tỉnh không còn các điểm “đen”, “nóng” về môi trường.
Đại diện Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, vài năm trở lại đây, Đồng Nai ưu tiên và chỉ chấp thuận dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Các dự án đầu tư sử dụng nhiều nhân công lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu, phát sinh chất thải lớn thì tỉnh từ chối.
Đồng thời, tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư bảo vệ môi trường. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cũng sẽ nâng cao năng lực thẩm định đối với các dự án đầu tư mới, ưu tiên các dự án quan tâm đến bảo vệ môi trường; đồng thời, hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các công ty đầu tư hạ tầng KCN thực hiện nghiêm việc xây dựng hồ ứng phó sự cố theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31-12-2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; rà soát giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đảm bảo phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải của KCN đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Khi xảy ra sự cố trong quá trình xử lý nước thải phải ngưng tiếp nhận nước thải của doanh nghiệp trong KCN đồng thời báo cáo ngay cho Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xử lý; các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng phải tổ chức đấu nối, ký hợp đồng xử lý nước thải theo quy định.
Dự kiến, giai đoạn 2021-2030 Đồng Nai có thêm 8 KCN mới và mục tiêu phát triển công nghiệp xanh vẫn được duy trì, do đó, tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Chủ đầu tư các KCN phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng trước khi mời gọi doanh nghiệp, theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát, yêu cầu chủ đầu tư các KCN xây dựng, nâng cấp vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tỷ lệ 100% nước thải công nghiệp được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Nguồn TC Môi trường và Đô thị