Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tin hoạt động

Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

09:59 - 01/09/2022
Tập đoàn Panasonic đã công bố cam kết giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại là 33 tỷ tấn.
Tầm nhìn môi trường năm 2050 của Panasonic được đề ra từ năm 2017 nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tạo ra thặng dư năng lượng sạch. Việc chuyển đổi sang cam kết Panasonic GREEN IMPACT (Tác động xanh của Panasonic) nhấn mạnh sự thay đổi trong trọng tâm của Tập đoàn nhằm chủ động góp phần giải quyết những thách thức của xã hội toàn cầu, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, thay vì chỉ so sánh nguồn năng lượng sạch mà Panasonic tạo ra với nguồn năng lượng tiêu thụ.
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050
Cùng với quá trình chuyển đổi này, Panasonic quyết định thay thế các mục tiêu tập trung vào năng lượng của Tập đoàn bằng các mục tiêu giảm thiểu CO2 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. Tập đoàn sẽ đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu bằng cách tạo ra các tác động giảm thiểu phát thải CO2 , qua đó góp phần giảm lượng phát thải CO2 của xã hội.
Tập đoàn Panasonic đặt mục tiêu đạt được 4 tác động vào năm 2050: Thứ nhất, giảm 110 triệu tấn phát thải CO2 từ chuỗi giá trị của Tập đoàn bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực bao gồm chiếu sáng, điều hòa không khí và thông gió – vốn là ba lĩnh vực chiếm 80% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Thứ hai, giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 bằng việc tiết kiệm năng lượng cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại như ắc quy ô tô, phần mềm chuỗi cung ứng, chất lượng không khí và điều hòa không khí.
Thứ ba, giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 thông qua quá trình chuyển đổi tiêu thụ năng lượng tái tạo của xã hội, đồng thời đổi mới công nghệ và giải pháp mới như các thiết bị năng lượng hydro…
Thứ tư, thúc đẩy năng lượng tái tạo trong xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và truyền thông trong phạm vi tác động thứ nhất, thứ hai và thứ ba được đề cập phía trên.
Theo Báo Công Thương