Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

Tin hoạt động

EU ra mắt Liên minh toàn cầu về Kinh tế tuần hoàn và Hiệu quả tài nguyên

14:32 - 02/03/2021
Trong khuôn khổ của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc lần thứ năm, EU, hợp tác với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc, Liên minh Toàn cầu về Tiết kiệm Thông tư và Hiệu quả Tài nguyên (GACERE) đã ra đời. 
Một phần của Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn Liên minh châu Âu đã được Ủy ban châu Âu thông qua vào tháng 3 năm 2020 như một phần của Thỏa thuận Xanh châu Âu.
Nền kinh tế tuần hoàn mang lại cơ hội thúc đẩy đổi mới và làm cho quá trình chuyển đổi trở nên công bằng hơn bằng cách tạo ra việc làm xanh và giảm tác động đến môi trường.
Ông Virginijus Sinkevičius, Ủy viên về Môi trường, Đại dương và Thủy sản, cho biết: “Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế hiệu quả về tài nguyên, sạch và tuần hoàn ngày càng được công nhận là điều bắt buộc để giải quyết các cuộc khủng hoảng sinh thái mà thế giới đang phải đối mặt."
“Nền kinh tế tuần hoàn mang lại cơ hội thúc đẩy đổi mới và làm cho quá trình chuyển đổi trở nên công bằng hơn bằng cách tạo ra việc làm xanh và giảm tác động đến môi trường. Với sự ra mắt của Liên minh toàn cầu về Kinh tế tuần hoàn và Hiệu quả tài nguyên, EU thể hiện cam kết của mình trong việc giải quyết những vấn đề đó trên toàn cầu”.
Bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành Chương trình môi trường Liên hợp quốc, cho biết: “Tiêu dùng và sản xuất tuần hoàn, bền vững cần thiết trong mọi thỏa thuận đa phương, từ các Mục tiêu phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris, đến khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 mà chúng ta cần sớm thống nhất để phục hồi bền vững sau đại dịch”.
Hòa bình với thiên nhiên
Trong nỗ lực tập hợp các chính phủ, các mạng lưới và tổ chức lại với nhau, GACERE cung cấp động lực toàn cầu cho các sáng kiến ​​liên quan đến chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, hiệu quả tài nguyên và tiêu dùng và sản xuất bền vững.
GACERE được xây dựng dựa trên những nỗ lực đang được triển khai trên phạm vi quốc tế và đưa EU lên vị trí hàng đầu trong quá trình chuyển đổi xanh. Mười một quốc gia (Canada, Chile, Colombia, Nhật Bản, Kenya, New Zealand, Nigeria, Na Uy, Peru, Rwanda và Nam Phi) và EU đã gia nhập Liên minh này.
Hội đồng môi trường Liên hợp quốc lần thứ năm (UNEA5), diễn ra vào ngày 22 và 23/01, sẽ đặt ra các ưu tiên toàn cầu để giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng môi trường của thời đại này, bao gồm khí hậu, đa dạng sinh học và ô nhiễm.
Các đại diện tham gia sẽ giải quyết các vấn đề như phục hồi xanh sau đại dịch, đặc biệt xem xét cách thức phát triển bền vững thay thế các mô hình không bền vững đã làm gia tăng suy thoái môi trường và dẫn đến các cuộc khủng hoảng.
Một báo cáo tổng hợp chuẩn bị cho UNEA5 (Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng môi trường Liên hợp quốc), với tên gọi “Hòa bình với thiên nhiên”, tập hợp các phát hiện khoa học toàn cầu về các cuộc khủng hoảng khí hậu, đa dạng sinh học và ô nhiễm.
Theo báo cáo, con người có thể chuyển đổi mối quan hệ với thiên nhiên và cùng nhau giải quyết các cuộc khủng hoảng khí hậu, thiên nhiên và ô nhiễm để đảm bảo một tương lai bền vững và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 là cơ hội không thể bỏ qua để đầu tư vào tự nhiên và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030.
Các đại diện tham gia UNEA5 tập trung thảo luận về khả năng khởi động các cuộc đàm phán của một thỏa thuận toàn cầu về hạn chế ô nhiễm nhựa.
Hải Yến biên dịch
Xem bài viết gốc tại Circular