Ngày 07/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Kinh tế tuần hoàn

Triển khai kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam

10:38 - 06/12/2022

Vừa qua, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng trách nhiệm tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) phối hợp với Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), Viện Chính sách chiến lược (Bộ Tài Nguyên Môi Trường) và DOW Chemical Việt Nam tổ chức Hội thảo "Ngành công nghiệp hoá chất và các giải pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu"