Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Kinh tế tuần hoàn

Ứng dụng plasma lạnh để xử lý nước thải dệt nhuộm

09:06 - 21/09/2022

Nước thải dệt nhuộm được coi là loại nước thải ô nhiễm nhất trong các ngành công nghiệp xét trên lượng nước thải và các thành phần chất ô nhiễm. Nhiều nghiên cứu khoa học đã được thực hiện nhằm loại bỏ các loại hóa chất độc hại và khó phân hủy trong nước thải dệt nhuộm. Trong đó, ứng dụng công nghệ plasma lạnh được coi là hướng đi tiềm năng.