Ngày 28/11/2020
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam  -   -  Bình Thuận tập trung nhiều dự án điện gió ngoài khơi công suất lớn  -  Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020 và Phát động Chương trình Hành động quốc gia về SXTDBV giai đoạn 2021-2030  -  Thúc đẩy doanh nghiệp chung tay bảo vệ tầng ô - dôn  

Kinh tế tuần hoàn

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam

08:48 - 13/11/2020

Kinh tế tuần hoàn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn là giải pháp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.