Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn: Chìa khóa cho doanh nghiệp Việt hướng tới phát triển bền vững

08:44 - 13/04/2021

Phát triển bền vững bằng mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần trở thành định hướng chủ đạo của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong thời điểm nền kinh tế truyền thống không thể đáp ứng được những yêu cầu từ bối cảnh hiện tại.