Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Vĩnh Long hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất xanh

15:29 - 19/04/2022
Nhiều tỷ đồng đã được tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) trong năm 2021 nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào để tham gia “Mạng lưới sản xuất - tiêu dùng bền vững”.
Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030.  Mục tiêu chính của chương trình nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào để tham gia “Mạng lưới sản xuất - tiêu dùng bền vững”. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp, DN - những nhà tiêu dùng lớn và có tác động lớn nhất trong xã hội cần thực hiện mua sắm xanh để bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương. Lồng ghép thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững vào nội dung của các chương trình, kế hoạch hiện có; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần trong xã hội, trong đó DN và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.
Triển khai tuyên truyền, xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất, tiêu dùng bền vững tại các khu - cụm công nghiệp và làng nghề
Sau một năm triển khai thực hiện, Vĩnh Long đã hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 3 cơ sở công nghiệp nông thôn (tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 763 triệu đồng) nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ triển khai thiết kế và thi công mô hình tòa nhà công sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng điện mặt trời) tại Khu hành chính huyện Long Hồ; triển khai 6 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng tại các huyện: Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh. Xây dựng 10 mô hình thí điểm hộ gia đình sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên địa bàn các huyện.
Kết quả trên đã góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm. Mặt khác, chương trình cũng khuyến khích các cơ sở sản xuất và người dân trên địa bàn các tỉnh sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững mà ngành Công Thương đề ra.
Thời gian tới, Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề chủ động áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, để tạo hiệu ứng lan tỏa, tỉnh cũng sẽ xây dựng các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới; hỗ trợ 50 lượt cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ sản xuất và 4 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn.
Tỉnh phấn đấu 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; giảm 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh. Hỗ trợ 15 lượt cơ sở, DN tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong nước; hỗ trợ 10 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói mới…
Theo Báo Công Thương