Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

Tin hoạt động

Bổ sung đề xuất nhiệm vụ năm 2022 Chương trình Hành động QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030

11:49 - 06/04/2021
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020.
Thực hiện việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2022, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các tổ chức có ưu thế, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2022 theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) tại địa chỉ số 54 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 6 tháng 5 năm 2021. 
Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoài văn bản gửi theo đường bưu điện, đề nghị đơn vị gửi bản mềm đăng ký đề xuất nhiệm vụ theo hòm thư điện tử: hangtrth@moit.gov.vn. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ với chuyên viên: Trần Thu Hằng, điện thoại: 024 2220 2356; Email: hangtrth@moit.gov.vn.
CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Vụ TKNL&Phát triển bền vững