Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

SX & Tiêu dùng bền vững

Tên văn bản Bổ sung đề xuất nhiệm vụ năm 2022 Chương trình Hành động QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Bổ sung đề xuất nhiệm vụ năm 2022 Chương trình Hành động QG về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2030
Số hiệu 60/TB-BCT Ngày có hiệu lực 06/04/2021
Ngày ban hành 06/04/2021 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký Đinh Văn Châu - Phó Vụ trưởng Vụ TKNL&PTBV