Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

Điển hình

Việt Nam sản xuất thành công phụ gia đa năng tiết kiệm nhiên liệu đến 15%, giảm khí thải độc hại 20%

16:55 - 31/03/2021

Phụ gia đa năng thế hệ mới FNT6VN do Phòng Thí ngiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Keylab PRT) phù hợp cho mọi loại nhiên liệu, có khả năng tiết kiệm tới 15% tổng nhiên liệu tiêu thụ và giảm khí thải độc hại 20%. Sản phẩm đã được nhiều doanh nghiệp đưa vào sản xuất và thương mại hóa.