Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Thiết bị quan trắc môi trường nuôi thủy sản “made in Vietnam”

09:05 - 21/09/2022

Với thiết bị này, người chăn nuôi không phải túc trực 24/7 mà vẫn biết được các thông số chính xác từ hồ nuôi, từ đó có những điều chỉnh hợp lý để đảm bảo hiệu quả con giống và môi trường.