Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Điển hình

Thiết bị quan trắc môi trường nuôi thủy sản “made in Vietnam”

09:05 - 21/09/2022

Với thiết bị này, người chăn nuôi không phải túc trực 24/7 mà vẫn biết được các thông số chính xác từ hồ nuôi, từ đó có những điều chỉnh hợp lý để đảm bảo hiệu quả con giống và môi trường.