Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Điển hình

Thép Việt Đức: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

08:08 - 02/06/2023

Với phương châm bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của chính cán bộ, công nhân viên, những năm qua, song song với sản xuất ra sản phẩm chất lượng, Công ty Cổ phần Thép Việt Đức luôn ưu tiên bảo vệ môi trường khu vực sản xuất.