producttion and consumption

Thứ năm, 20/02/2020 | 17:58 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

Hà Nội áp dụng sản xuất sạch hơn để phát triển bền vững

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai Xây dựng Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra nhằm đẩy mạnh áp dụng sản xuất sạch hơn theo công nghệ công nghiệp lần thứ 4 tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Video

Sản xuất sạch hơn dựa trên hệ thống "SMARTCHECK TM"

Nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn nhằm vào mục đích làm giảm tất cả tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu, kết nối cung cầu, giới thiệu các sản phẩm giữa các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện ký kết, hợp tác tiêu thụ hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam.

lên đầu trang