producttion and consumption

Thứ sáu, 24/01/2020 | 12:03 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

Hải Hà: Phát triển công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh

Với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ, huyện Hải Hà đang có những bước tăng trưởng mạnh trong các hoạt động sản xuất công nghiệp. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu về giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) phải được chú trọng hơn bao giờ hết.

Video

Sản xuất sạch hơn dựa trên hệ thống "SMARTCHECK TM"

Nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn nhằm vào mục đích làm giảm tất cả tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu, kết nối cung cầu, giới thiệu các sản phẩm giữa các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện ký kết, hợp tác tiêu thụ hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam.

lên đầu trang