producttion and consumption

Thứ bảy, 20/10/2018 | 16:38 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

Thép miền Nam đã tạo ra xỉ “sạch” như thế nào?

Một quy trình sản xuất “sạch” trong sản xuất thép sẽ cho ra không chỉ những sản phẩm thép “sạch” mà ngay cả đến xỉ thải cũng “sạch”. Đó là quan điểm trong phát triển bền vững của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam- VNSTEEL.

Video

lên đầu trang