producttion and consumption

Thứ năm, 17/10/2019 | 22:45 GMT+7

Tin hoạt động

Điển hình

Nhà máy “Xanh - Sạch - An toàn”

Với khẩu hiệu xây dựng nhà máy “Xanh - Sạch - An toàn”, trong những năm qua, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, thuộc Tổng Công ty Điện lực - TKV đã có nhiều giải pháp đồng bộ để vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện được giao, vừa từng bước xây dựng nhà máy đảm bảo các tiêu chí về môi trường xanh mát, sạch sẽ và an toàn trong nhà máy…

Video

Sản xuất sạch hơn động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững

Sản xuất sạch hơn được xem là một trong những biện pháp giúp cho doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu đầu vào, từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm thải gây ô nhiễm môi trường và đó cũng là cách để nâng cao vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp.

lên đầu trang