Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ ba, 23/07/2024 | 01:06 GMT+7

Tài liệu

STT Tên văn bản Tải về
1 Tài liệu hướng dẫn Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ chè bền vững tại tỉnh Thái Nguyên
2 Bản tin sản xuất và tiêu dùng bền vững - Số 2/2021
3 Bản tin Sản xuất và tiêu dùng bền vững - Số 1/2021
4 Tài liệu hội thảo ngày 05 tháng 11 năm 2020
5 Tài liệu Hội thảo "Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững"
6 Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững giai đoạn 2020 - 2030
7 Trường hợp điển hình: Thay thế nồi hơi đốt than hiệu suất thấp bằng nồi hơi đốt sinh khối hiệu suất cao tại Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen - Bình Dương
8 Trường hợp điển hình: Vận hành tối ưu lò hơi và cải tạo lớp cách nhiệt tường lò nhằm giảm tiêu hao năng lượng tại Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương
9 Kết quả KTNL Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam
10 Kết quả KTNL Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn
11 Kết quả KTNL Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
12 Kết quả KTNL Công ty CP Giấy An Hòa
13 Kết quả KTNL Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
14 Kết quả KTNL Công ty CP Gang thép Cao Bằng
15 Kết quả KTNL Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC)