Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Phát điện hiệu quả tại nhà máy đường Khánh Hòa

00:00 - 11/12/2013
Theo đó, trước khi có dự án, điện phục vụ sản xuất cho nhà máy được sinh ra từ một tua- bin hơi với công suất 25MW, tạo ra sản lượng điện dùng cho hoạt động nội bộ là 22.700 MWh và không có điện để bán cho lưới điện. Đầu tiên, các loại sinh khối như bã mía, lá mía được sử dụng để đốt nóng lò hơi, một phần lượng hơi nước sinh ra làm quay tua bin với công suất tối đa là 170 tấn/giờ ở mức 45 bar/450oC, một phần hơi áp suất thấp ở 1,5-1,85 bar/220oC được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất đường. Với mô hình sản xuất này, lượng bã mía còn thừa và bị vứt bỏ. Sơ đồ phát điện nhiệt của nhà máy như sau: