Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Công nghiệp Hóa chất EU có thể giảm 36% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và năm 2050

00:00 - 26/04/2018
Trung tâm nghiên cứu liên kết của ủy ban châu âu mới đây đã công bố nghiên cứu về vai trò của công nghiệp hóa chất và công nghiệp hóa dầu trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu của eu. Theo nghiên cứu này, đến năm 2050 các công nghệ năng lượng đổi mới có thể giúp cắt giảm hàng năm 72,5 triệu tấn CO2, tương đương 36% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, trong khi đó vẫn hỗ trợ sự phát triển chung của ngành. Đây là những kết luận dựa trên mô hình tính toán giá nhiên liệu, mua bán phát thải Coư2 và thời gian hoàn vốn đối với các công nghệ như thu giữ và lưu trữ cacbon, kết hợp sản xuất nhiệt và điện.
 
Sản xuất nhiều hơn với phát thải ít hơn
 
Báo cáo của eu cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng về việc có thể giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đồng thời với việc duy trì và hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành hóa chất cũng như cả nền kinh tế. Nghiên cứu nói trên khẳng định, các công nghệ năng lượng mới tốt nhất hiện nay có thể hỗ trợ tăng 45,6% sản lượng của ngành hóa chất. Ngoài ra, sản xuất hóa dầu và hóa chất có thể được hưởng lợi nhờ mỗi năm tiết kiệm được 4% tiêu thụ năng lượng. Việc thực hiện những công nghệ như vậy có thể là cơ sở để gia tăng sản lượng công nghiệp hóa dầu và hóa chất từ mức 15% hiện nay trong GDP của châu âu lên 20% vào năm 2020. Như vậy, tất cả các bên đều sẽ được hưởng lợi - người tiêu dùng, môi trường và các ngành sản xuất.
 
Công nghiệp hóa dầu và hóa chất là những ngành sản xuất phức tạp và đa dạng với nhiều quá trình sản xuất khác nhau, vì vậy những dữ liệu về sử dụng năng lượng thường không được tổng hợp đầy đủ. Trong bối cảnh đó, Trung tâm nghiên cứu liên kết của ủy ban châu âu đã xác định 26 sản phẩm hóa chất then chốt, chiếm 75% tổng nhu cầu sử dụng năng lượng của ngành và chiếm phần lớn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Những thông tin này được thu thập ở các nhà máy để tạo ra cơ sở dữ liệu toàn diện về sản phẩm, sử dụng năng lượng, phát thải, chi phí và phương pháp sản xuất.
 
Thông qua đầu tư vào công nghệ sạch và các nguồn năng lượng ít phát thải cacbon, eu đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ giảm 80-95% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính so với các mức phát thải của thập niên 1990.
 
Nguồn: Vinachem.com.vn