Ngày 10/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Hợp tác nâng cao năng lực ngành mía đường

00:00 - 13/04/2018
Ngày 11/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) và Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam ký kết thỏa thận hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực ngành mía đường.
 
Ông Phạm Quốc Doanh, Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, Coca-Cola cam kết với ngành mía đường sẽ tiêu thụ đường trong nước để chế biến. Theo lộ trình từ 2018 đến 2020, Coca-Cola Việt Nam sẽ sử dụng 100% nguyên liệu đường trong nước để chế biến. Cùng với đó, Coca-Cola Việt Nam sẽ hỗ trợ một số vùng sản xuất mía trong nước để giúp nông dân nữ làm mía nâng cao thu nhập; phối hợp, hỗ trợ cùng ngành mía đường trong đào tạo, tuyên truyền…
 
Trong những năm qua, Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã đồng hành cùng ngành mía đường Việt Nam trong sản suất kinh doanh và tiêu thụ, góp phần vào kết quả chung của ngành mía đường. Nhiều doanh nghiệp mía đường Việt Nam có hợp đồng tiêu thụ đường với công ty.
 
Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và Hiệp hội Mía đường Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác nâng cao năng lực ngành mía đường Việt Nam, là một trong giải pháp của đề án cơ cấu lại ngành mía đường Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả hợp tác chia sẻ đồng hành của công ty với ngành mía đường trong những năm qua.
 
Việt Nam hiện có khoảng 300.000 ha mía, 38 nhà máy đường đang hoạt động, tổng công suất thiết kế khoảng 150.000 tấn mía ngày. Hàng năm, Việt Nam sản xuất khoảng 1,2-1,5 triệu tấn đường các loại; trong đó, có khoảng 50% sản lượng là đường tinh luyện đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phục vụ cho công nghiệp chế biến dùng đường và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước.
 
Nguồn: baochinhphu.vn