Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tin hoạt động

Thông báo thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022

13:39 - 16/03/2023
Triển khai quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định 06), Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg), Bộ Công Thương tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.
Đề nghị các Cơ sở thuộc Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo.
Đề nghị Cơ sở cung cấp thông tin thông qua 02 phương thức:
1. Tài liệu bản giấy của Báo cáo (có dấu xác nhận của Cơ sở) gửi về Bộ Công Thương theo địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
2. Hồ sơ báo cáo dạng điện tử bao gồm:
- Số liệu báo cáo theo mẫu (định dạng excel);
- Văn bản báo cáo kèm phụ lục số liệu được đóng dấu và giáp lai (scan và chuyển định dạng pdf).
Các tài liệu trên gửi về địa chỉ email: kiemkeknk.ct@gmail.com.
Ghi chú: Hồ sơ báo cáo dạng điện tử được nén thành file đuôi .rar và đặt tên theo cú pháp như sau: “So_thu_tu.Ten_co_so”, trong đó: “So_thu_tu” là số thứ tự của Cơ sở trong Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; “Ten_co_so” là tên của Cơ sở viết không dấu.
3. Thời gian: trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 
Chi tiết nội dung thông báo tại đây.
Mai Anh