Ngày 03/06/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Kinh tế tuần hoàn

Việt Nam, Liên Hợp Quốc ký văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

10:56 - 12/08/2022
Chiều ngày 11/8, lễ ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam diễn ra tại trụ sở Bộ KH&ĐT.
Việt Nam - Liên Hợp quốc ký Văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 - Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2026 (Ảnh Báo Chinhphu.vn/)
Được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã ký kết văn kiện CF giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
CF giai đoạn 2022-2026 là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), nêu bật cam kết mạnh mẽ chung, nhằm mang lại sự hợp tác phát triển bền vững cho tất cả mọi người.
Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, CF được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước.
Cũng theo Bộ trưởng, cùng với các đối tác phát triển, Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.
Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis cho biết, đối với Liên Hợp Quốc, đại dịch đã củng cố niềm tin về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau. Nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau thông qua CF là cam kết cơ bản của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau đòi hỏi một cách tiếp cận rộng rãi, huy động sự tham gia của toàn thể bộ máy Chính phủ và toàn thể xã hội.
“Tôi tin tưởng rằng chúng ta - những người đang cùng nhau ở đây hôm nay - là những tác nhân của sự thay đổi, đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số có khả năng thích ứng cao, cần cù và ngày càng tăng trưởng để thúc đẩy sự hợp tác phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người, và cùng lúc vẫn bảo vệ được môi trường cho hành tinh chung của chúng ta”, bà Pauline Tamesis chia sẻ.
Theo CF giai đoạn 2022-2026, Việt Nam và Liên Hợp Quốc tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển chính: Phát triển xã hội bao trùm; ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường; chia sẻ thịnh vượng; quản trị và tiếp cận công lý.
Theo Báo Chinhphu.vn/