Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tiêu dùng bền vững

Từ năm 2026, sẽ có chế tài để hạn chế túi nilon dùng một lần

08:21 - 22/04/2022
Thông tin này được đưa ra từ Hội thảo tổng kết dự án thí điểm “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng một lần tại Việt Nam” (Dự án PLASTIC ALLIANCE) diễn ra tại Hà Nội ngày 20 tháng 4.  
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tổng kết Dự án thí điểm “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni lông dùng một lần tại Việt Nam” (Dự án PLASTIC ALLIANCE) tổ chức bởi Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France). Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp, các tổ chức phi chính phủ, đối tác đồng hành giảm rác thải nhựa cùng đại diện các nhà bán lẻ trong Liên minh.
Theo ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện CLCSTN&MT cho biết đang thử nghiệm một mô hình phù hợp nhằm giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa trong các trung tâm thương mại, siêu thị. Mục đích của việc này nhằm đẩy mạnh các giải pháp giảm sử dụng bao bì nhựa, phấn đấu 100% đến năm 2025 sử dụng 100% túi nilông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilông khó phân hủy; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. Điều đó đồng nghĩa với việc "từ năm 2026 sẽ thực hiện xử phạt các siêu thị, trung tâm thương mại cung cấp túi nilông dùng một lần cho khách hàng", ông Nguyễn Trung Thắng cho biết.
Trong khuôn khổ Dự án, 16 nhà bán lẻ lớn trên địa bàn thành phố đã tham gia Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nilon.
Để thí điểm mô hình giảm sử dụng bao bì nhựa dùng một lần phù hợp cho các nhà bán lẻ, đồng thời thúc đẩy thói quen sử dụng các loại bao bì thân thiện môi trường, Sở Công Thương Hà Nội, Viện CLCSTN&MT phối hợp với Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ) và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) thành lập Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nilon. Liên minh được thành lập với sự tham gia của 16 nhà bán lẻ lớn.
Trong quá trình triển khai hoạt động, Dự án PLASTIC ALLIANCE đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội thực hiện các hoạt động như ký kết thỏa thuận hợp tác, tham vấn về kế hoạch hành động và kế hoạch truyền thông, triển khai các chương trình truyền thông trực tiếp tại các nhà bán lẻ và trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội nhằm thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc giảm sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Các hoạt động của Liên minh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đơn vị bán lẻ và các đối tác đồng hành giảm chất thải nhựa, góp phần lan tỏa thông điệp về hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần.  
Việt Nam đã ban hành văn bản pháp lý nhằm quản lý chất thải nhựa như: Chiến lược quốc gia về Quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.
“Việc triển khai các hoạt động của Liên minh đã góp phần thực hiện Kế hoạch 266/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh. 
Đại diện Expertise France bà Fanny Quertamp cho biết quá trình thực hiện dự án đã tạo nhiều hoạt động truyền thông phong phú, tạo hiệu ứng lan tỏa thông điệp về giảm tiêu dùng túi nilon tới nhiều đối tượng. Điều hình như triển khai chương trình “Ngày không sử dụng túi ni-lông” tại các hệ thống siêu thị MM Market, Central Retail; hay triển lãm Sông kể chuyện nhựa tại TTTM Lotte Hà Nội, Viện Goethe Hà Nội. 
Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên của Liên minh nhằm mở rộng hoạt động không chỉ trong địa bàn Hà Nội mà trên cả nước; truyền thông thay đổi hành vi của người tiêu dùng, phối hợp với các nhà bán lẻ xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm túi nilông trong cả hệ thống, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi và hoạt động của liên minh. 
Thanh Thanh