Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tiêu dùng bền vững

Lộ trình áp dụng mức khí thải Euro 4 cho mô tô, xe máy

19:49 - 05/04/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến về việc xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) cho mô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 

Về kiến nghị xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để thống nhất về cơ quan chủ trì, cơ sở pháp lý, đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường 2020, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật liên quan khác, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong hoạt động quản lý Nhà nước giữa các cơ quan liên quan.

Hiện nay, các loại mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, thẩm quyền của mình và các quy định hiện hành về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và ô tô tham gia giao thông và ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, để triển khai, thực hiện các lộ trình hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường không khí nói chung và tại các đô thị. Các Quyết định gồm: Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (trong đó các mức khí thải quy định áp dụng theo TCVN 6438 và Tiêu chuẩn Euro hiện hành).

Khác với ô tô, xe gắn máy chưa phải chịu bất kỳ hình thức kiểm soát khí thải nào. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, trung bình một xe gắn máy chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu bằng khoảng ⅕ so với ô tô con, nhưng có thể thải ra lượng khí độc hại gấp nhiều lần nếu sử dụng công nghệ lạc hậu, không có các hệ thống kiểm soát khí thải trên xe (như với các xe có kết cấu cũ). Hệ số phát thải CO, HC của xe gắn máy có thể cao gấp 6,4 lần so với ô tô hạng nhẹ. 

Do đó, việc xây dựng lộ trình áp dụng mức khí thải Euro 4 cho mô tô, xe gắn máy là cần thiết; nhằm loại bỏ các phương tiện đã cũ, tạo nhiều phát thải. Hiện nay, các loại mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3.

Hải Yến