Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Mở rộng nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam

08:25 - 04/04/2022
Tháng 10 năm 2021, nhóm Chứng chỉ rừng, Tổng công ty Giấy Việt Nam (FCG-Vinapaco) đã được Tổ chức GFA phê duyệt kết quả mở rộng nhóm đối với Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, nâng tổng diện tích được cấp chứng chỉ rừng FSC là 18.339,76 ha, gồm 10 Công ty thành viên (Cầu Ham: 1.768,55 ha, Vĩnh Hảo: 2.767,81 ha, Hàm Yên: 2.283,05 ha, Tân Phong: 1.086,91 ha, Đoan Hùng: 1.147,27 ha, Yên Lập: 2.003,58 ha, Tam Thắng 1.535,60 ha, Xuân Đài: 2.200,22 ha; Lập Thạch: 1.199,51 ha; Tam Sơn: 2.347,26 ha).
Sau khi kết nạp Công ty Lâm nghiệp Tân Thành vào nhóm và đã được GFA phê duyệt, hiện nay Nhóm Chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam gồm 11 Công ty Lâm nghiệp thành viên, diện tích được cấp chứng chỉ rừng FSC® là 19.138,41ha. Cụ thể như sau:
Công ty Lâm nghiệp Tân Thành là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam, với diện tích đất được giao quản lý 2.210,37 ha, diện tích đề nghị cấp chứng chỉ 798,65 ha. Sau một thời gian phấn đấu hoàn thiện, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng thời được tư vấn của Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, ngày 08/11/2021, Nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức kết nạp Công ty Lâm nghiệp Tân Thành vào nhóm với sự tham gia biểu quyết 100% của Trưởng nhóm và 10 thành viên nhóm.
Nhóm chứng chỉ rừng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã báo cáo Tổ chức GFA và đã được Tổ chức GFA phê duyệt kết quả mở rộng nhóm vào ngày 14/01/2022 (Chi tiết trên trang wed: http://info.fsc.org/certificate.php).
 Nguồn: vinapaco.com.vn