Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Kinh tế tuần hoàn

Cần nguồn lực thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, giảm lượng phát thải

07:48 - 14/03/2022
Theo Bộ Công Thương, việc đầu tư nguồn lực để tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ là một việc rất cẩn thiết, giúp cho việc giảm lượng phát thải thải ra môi trường, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, bền vững.  Vì vậy, công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng Công ty Phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã và đang có những biến tiến quan trọng hướng đến mục tiêu như vậy.
Với tổng công suất 1.200 MW cho hai nhà máy, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hàng năm sử dụng tới 3,2 triệu tấn than và tạo ra lượng tro xỉ khoảng 1 triệu tấn trong đó lượng tro xỉ đáy lò khoảng 150.000 tấn, lượng tro bay khoảng 850.000 tấn.
Hướng đến mục tiêu, đề án tái sử dụng tro xỉ, Công ty Nhiệt điện Hải Phòng đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp, công ty để tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ thành nhiều vật liệu xây dựng khác nhau. Theo đó từ năm 2016 đến đầu năm 2022 tổng lượng tro bay của công ty đã tiêu thụ đạt gần 4,8/4,9 triệu tấn và lượng tro xỉ tiêu thụ đạt hơn 1,65/0,86 triệu tấn. Chính vì vậy lượng tro xỉ được lưu trong hồ chứa cũng đã được tiêu thụ hết.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá cho biết, hiện nay lượng tro xỉ của công ty phát sinh trong quá trình sản xuất đều được tiêu thụ hết kể cả lượng tro xỉ trong các hồ chứa. Hiện tại 100% lượng tro bay của nhà máy được bao tiêu hết. Còn lượng xỉ (chỉ chiếm khoảng 15% nguồn thải) được tiêu thụ hằng ngày khoảng 30%, còn lại được đưa ra hồ chứa và 2 công ty Hưng Ngọc, My Sơn đang nhận khai thác toàn bộ.
Khu vực chuyển tro bay tại nhà máy để đưa đi tiêu thụ
“Vấn đề tiêu thụ tro xỉ thải ra trong quá trình sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, họp bàn, đề ra nhiều giải pháp. Nhưng cũng phải tới năm 2015 công ty mới tìm được các đơn vị thu mua tro xỉ nhiệt điện để dùng sản xuất phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng. Công ty chọn lọc, ký hợp đồng với các đơn vị có uy tín, chuyển giao tro xỉ để tái sử dụng. Các doanh nghiệp bao tiêu tro xỉ đều là các đơn vị có đủ năng lực xử lý tro xỉ để làm vật liệu xây dựng và đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng” – Ông Dương Sơn Bá nói.
Không chỉ thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ, trong những năm qua Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã dùng nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, Công ty đã ứng dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu; Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); Hệ thống khử SO2 trong khí thải (FGD); áp dụng công nghệ đốt kiểu phân cấp để giảm thiểu khả năng tạo NOx. Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường được đưa về hệ thống thải xỉ để sử dụng vào quá trình thải tro xỉ, không thải ra môi trường.
Ngoài ra, Công ty cũng trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động nhằm giám sát các thông số, như: lưu lượng, nhiệt độ, bụi, SOx, NOx, O2 dư và lắp đặt camera giám sát tại ống khói. Với nước thải, đơn vị cũng đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận với các thống số, gồm: lưu lượng, độ pH, nhiệt độ và Clo dư.
Trong thời gian qua, công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện có nhiều thuận lợi. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông đã từng bước hoàn thiện; các Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn cũng đã được ban hành. Việc này đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.
Nhật Minh