Ngày 12/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Giải pháp thay thế bền vững trong sản xuất protein từ lòng trắng trứng

08:00 - 07/03/2022
Nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Hệ thống thực phẩm bền vững trong tương lai tại Đại học Helsinki cùng với Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan cho thấy rằng ovalbumin do nấm tạo ra có thể có khả năng giảm thiểu một phần gánh nặng về môi trường liên quan đến bột lòng trắng trứng gà. Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng các nguồn năng lượng các-bon thấp trong sản xuất.
Bột lòng trắng trứng gà là một thành phần thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm do chứa nhiều protein chất lượng cao. Lượng tiêu thụ protein trứng hàng năm vào năm 2020 là khoảng 1,6 triệu tấn và thị trường dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa trong những năm tới.
Nhu cầu ngày càng tăng đang đặt ra câu hỏi về tính bền vững. Các bộ phận của chuỗi sản xuất bột lòng trắng trứng, chẳng hạn như nuôi gà để sản xuất trứng, tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính và góp phần làm khan hiếm nước, mất đa dạng sinh học và phá rừng. Ngoài ra, chăn nuôi gà thâm canh đã dẫn đến bùng phát các dịch bệnh từ động vật sang người.
Tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững cho protein có nguồn gốc động vật ngày càng được quan tâm trong ngành công nghiệp thực phẩm.
Tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững cho protein có nguồn gốc động vật ngày càng được quan tâm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Quá trình lên men chính xác được sử dụng để sản xuất thành phần tái tổ hợp, cung cấp một giải pháp dựa trên công nghệ sinh học để tách việc sản xuất protein động vật từ chăn nuôi động vật bằng cách sử dụng hệ thống sản xuất vi sinh vật nhằm sản xuất các protein cụ thể thay thế.
Tiến sĩ Emilia Nordlund từ Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan cho biết: Ví dụ, hơn một nửa hàm lượng protein trong bột lòng trắng trứng là ovalbumin. VTT đã thành công trong việc sản xuất ovalbumin với sự hỗ trợ của nấm ascomycete dạng sợi Trichoderma reesei. Gien mang bản thiết kế ovalbumin được đưa vào nấm bằng các công cụ công nghệ sinh học hiện đại. Protein này sau đó sản xuất và tiết ra cùng một loại protein mà gà sản xuất.
Các sản phẩm nuôi cấy tế bào nói chung cần nhiều điện hơn các sản phẩm nông nghiệp điển hình, và do đó loại nguồn năng lượng được sử dụng ảnh hưởng đến mức độ tác động đến môi trường. Tuy nhiên, lượng nguyên liệu đầu vào nông nghiệp cần thiết để sản xuất ovalbumin bởi vi sinh vật - chẳng hạn như glucose - thường thấp hơn đáng kể trên mỗi kg bột protein.
Nhà nghiên cứu Tiến sĩ Natasha Järviö từ Đại học Helsinki cho biết: Theo nghiên cứu của chúng tôi, điều này có nghĩa là ovalbumin do nấm tạo ra đã giảm gần 90% nhu cầu sử dụng đất và 31-55% khí nhà kính so với việc chăn nuôi gà. Trong tương lai, khi sản xuất dựa trên năng lượng các-bon thấp, quá trình lên men chính xác có khả năng giảm đến 72% tác động”.
Đối với tác động của việc sử dụng nước đối với môi trường, các kết quả ít thuyết phục hơn, cho thấy mức độ phụ thuộc cao vào vị trí giả định của địa điểm sản xuất ovalbumin. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy tiềm năng của công nghệ lên men chính xác trong việc tăng tính bền vững của quá trình sản xuất protein, có thể tăng hơn nữa bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng các-bon thấp.
Nguồn mard.gov.vn