Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tin hoạt động

Bắc Kạn tập trung sản xuất và tiêu dùng bền vững

13:54 - 15/01/2022
Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV) giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ (Chương trình), mới đây, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện SX&TDBV trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng, áp dụng 1- 2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì từ vật liệu nhựa dùng một lần, khó phân hủy; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái...
Bắc Kạn chú trọng sản xuất các sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu theo hướng bền vững (Ảnh minh họa)
Thực tế hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch nung thủ công, thay vào đó là phát triển các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, gạch không nung. Xác định sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, Bắc Kạn đã và đang tập trung hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) tham gia mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ năm 2018 - 2020, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 158 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 6 HTX tham gia xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị…
Theo Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2035”, tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 40% các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực (gỗ, dược liệu, cam, quýt, hồng không hạt, trâu, bò, lợn, miến dong, chè) có truy suất nguồn gốc và đạt các tiêu chuẩn hữu cơ hoặc VietGap, tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững hoặc FSC; 30% sản phẩm miến dong đạt tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ...
Đến nay, toàn tỉnh đã có 131 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; có 46 ha cam, quýt đạt tiêu chuẩn VietGAP; 224 ha cây chè đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, VietGap…
Hương Linh