Ngày 06/12/2022
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Điển hình

CNG Việt Nam - tiên phong cung cấp nhiên liệu xanh

07:53 - 10/01/2022
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) là đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh khí nén thiên nhiên cung cấp cho các nhà máy, khu công nghiệp có sử dụng nhiệt năng và phương tiện giao thông sử dụng CNG thay thế xăng, dầu. Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, CNG Việt Nam đã xác định mục tiêu lâu dài là tiến tới cung cấp giải pháp trọn gói nhiên liệu sạch CNG, LNG cho khách hàng trên cả nước. 
Trong năm 2021, CNG Việt Nam đạt doanh thu thuần 2.168 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước 
Trong thời gian qua, vượt qua những trở ngại do dịch bệnh gây ra, CNG Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp và hoàn thành tốt các mục tiêu. Báo cáo cuối năm được công bố tại đại hội cổ đông cho thấy doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bình quân 17,4%, chiếm 70% thị phần tiêu thụ khí CNG cả nước, tăng trưởng doanh thu thuần ở mwusc 27,3% trong 5 năm gần đây. 
Riêng việc mua lại hệ thống CNG miền Bắc đã giúp tăng mạnh sản lượng, tỷ trọng tiêu thụ khu vực đạt 22%. Kết quả này chứng minh quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước tại tất cả các vùng miền. 
Báo cáo kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn duy trì hiệu quả cao. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận sau thuế đạt 47,4 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước.
Trong sản xuất, CNG đã đảm bảo sản lượng và chất lượng khí cung cấp cho khách hàng. Sản lượng khí cán mốc 270 triệu m3, chiếm 70% thị phần cả nước, đạt 119% so với năm 2020 và đạt 111% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ khách hàng thỏa mãn chất lượng, dịch vụ đạt 92,3%, tăng 10,32% và không có khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm. 
Các vấn đề an toàn, chất lượng, môi trường luôn được CNG đặt vào trọng tâm trong sản xuất - kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp đảm bảo tỷ lệ giờ vận hành an toàn/giờ vận hành công trình khí đạt 99,86%. Bên cạnh đó, liên tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn - chất lượng - môi trường phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu của các đối tác, khách hàng. 
Tại đại hộ cổ đông thường niên cuối năm, các cổ đông và ban giám đốc doanh nghiệp đã thông qua Chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải tiến, nâng cao công tác quản trị hệ thống nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường và tạo lợi nhuận ổn định cho các cổ đông. 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp ưu tiên trọng tâm phân phối sản phẩm khí LNG cho PV GAS khi Dự án kho chứa LNG Thị Vải đi vào khai thác trong năm nay nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu xanh cho khách hàng, đem lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. 
An Nhiên