Ngày 15/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Đà Nẵng hướng đến mô hình khu công nghiệp sinh thái

08:52 - 16/09/2021
Trong những năm qua, hệ thống khu công nghiệp (KCN) đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tuy nhiên cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, đòi hỏi phải điều chỉnh và xây dựng mô hình phát triển bền vững hơn, phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh và các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 2030 của Liên hợp quốc, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (COP 21)...
Sắp tới sẽ thí điểm xây dựng mô hình KCN sinh thái tại nhiều địa phương trên cả nước
Để góp phần giải quyết thách thức trên, trong giai đoạn 2014 – 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UNIDO và một số nhà tài trợ triển khai thí điểm mô hình KCN sinh thái, đạt được các kết quả tích cực trong xây dựng thể chế và áp dụng công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Mô hình KCN sinh thái đã được quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý KCN và khu kinh tế. Các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong khuôn khổ thí điểm đã hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm trên 22.000 Mwh điện, 600.000 m3 nước sạch, 140 TJ (Têrajun) nhiên liệu hóa thạch, gần 3.600 tấn hóa chất và chất thải. Các giải pháp này cũng đã giảm được 32 Kt khí CO2 hàng năm.
Với mục tiêu thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của ngành công nghiệp và lồng ghép quy định để phát triển mô hình KCN sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan là sự kế thừa kết quả triển khai thí điểm mô hình này trong thời gian qua. Đồng thời là tiền đề để nhân rộng mô hình này trên cả nước, từ Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm, đến Hải Phòng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.
KCN Hoà Khánh Đà Nẵng là một trong ba KCN tại Việt Nam được chọn thực hiện thí điểm dự án Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng đến mô hình KCN bền vững tại Việt Nam. Để phát triển thành KCN sinh thái, toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại KCN Hoà Khánh phải đồng hành cùng chủ trương này và cùng thực hiện giải pháp sản xuất sạch, bảo vệ môi trường. Cụ thể, trong nhiều năm qua Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, tăng năng suất và cải thiện môi trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu sản xuất sạch hơn, tiết kiệm điện, nước hoá chất, chất thải rắn, khi và nước thải.
Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, việc chuyển đổi từ KCN hiện hữu sang mô hình KCN sinh thái thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất để khẳng định rằng, việc xây dựng mô hình KCN sinh thái là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, là xu thế tất yếu trong thời gian đến nhằm giải quyết triệt để ảnh hưởng của các KCN đến môi trường tự nhiên.
Hầu hết các nhà máy trong KCN Hoà Khánh đều có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A trước khi thải ra môi trường .(Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)
Theo dự thảo Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 1 KCN trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chí của KCN sinh thái và đến 2030 có ít nhất 3 KCN được công nhận là KCN sinh thái.
“Trong thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu các mạng lưới cộng sinh công nghiệp có tính khả thi cao để thí điểm; đồng thời cần huy động, giới thiệu các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi công nghệ xanh, thân thiện với môi trường”, ông Sơn cho hay.
Việc phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái gắn chặt giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường được xem như hướng đi mới trước thực trạng phát triển cụm, khu công nghiệp diễn ra mạnh mẽ tại nước ta hiện nay.
Mai Anh