Ngày 15/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Supe Lâm Thao gắn sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

08:11 - 15/09/2021
Với phong trào sáng kiến tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật đã có truyền thống nhiều năm, Công ty Cổ phần Supe và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã từng bước cải tạo, khắc phục các hạn chế làm ảnh hưởng môi trường.
Hệ thống thu gom xử lý, tái sử dụng nước thải sinh hoạt trong Supe Lâm Thao (Ảnh: Báo Tài nguyên môi trường)
Với quan điểm lãnh đạo xuyên suốt "sản xuất đảm bảo chất lượng phải đi đôi với đảm bảo an toàn, đặc biệt là đảm bảo môi trường", từ năm 2015 đến năm 2019 Công ty đã có 1.652 đề tài, sáng kiến cải tiến, đổi mới liên quan đến cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường.
Một số đề tài nổi bật về nghiên cứu thay đổi công nghệ nhằm đảm bảo môi trường như đề tài "Nghiên cứu giải pháp lập phương án sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axít 2 nhằm nâng cao hiệu suất chuyển hoá, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường". Áp dụng đề tài này đã tăng được hiệu suất chuyển hoá SO2 thành SO3 của toàn máy từ 99,86 % lên 99,89 %, tăng sản lượng thực tế của dây chuyền Axít 2 góp phần giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Điều quan trọng nhất khi thực hiện giải pháp trên đã đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát phát thải SO2 ra môi trường, hàm lượng SO2 cao nhất 239 mg/Nm3, trung bình 235 mg/Nm3, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu phát thải quy định trong cột B QCVN 21:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hàm lượng SO2 ≤ 450 mg/Nm3).
Bên cạnh đó đề tài "Nghiên cứu, lập giải pháp công nghệ mới xử lý dung dịch H2SiF6 trong dây chuyền sản xuất supe lân nhằm giải quyết môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế" thì không chỉ sử dụng hợp lý tài nguyên của đất nước mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty khi có hiệu quả lớn về mặt xã hội, môi trường. Đề tài nghiên cứu đã giải quyết được triệt để vấn đề xử lý nước thải sản xuất supe lân, không xả nước thải sản xuất ra môi trường, không phát sinh ra chất thải mới. Đồng thời cải thiện được điều kiện lao động cho người lao động do không phải sản xuất trừ sâu công nghiệp và trung hòa xử lý nước thải.
Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất. (Ảnh: Tạp chí Công Thương)
Bên cạnh thành công trong các nghiên cứu đổi mới công nghệ, công ty còn có nhiều sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Có thể kể đến một số sáng kiến cải tạo, đổi mới, cải thiện môi trường hiệu quả, đảm bảo đạt các chỉ tiêu khí thải, bụi thải, nước thải theo QCVN như: Sáng kiến "Cải tạo hệ thống hấp thụ xí nghiệp Supe 1 đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, thuận lợi cho vận hành và mang lại hiệu quả kinh tế"; Sáng kiến "Thu hồi nước thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản xuất, đảm bảo không có nước thải xả ra ngoài môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại Xí nghiệp Cấp thoát nước"; Sáng kiến "nghiên cứu thiết kế, chế tạo thi công dây chuyền đóng bao Lân nung chảy dạng bột đồng bộ bằng phương pháp khâu kín thay thế máy đóng bao Lân nung chảy dạng bột kiểu vòi rót tự làm kín, đảm bảo ổn định định lượng trong bao, giải quyết tốt vấn đề môi trường tại xí nghiệp Phân lân nung chảy";...
Trong thời gian tới, công ty sẽ sẽ tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu đổi mới, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu các hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường.
Hương Linh