Ngày 18/04/2021
Người Việt ngày càng chuộng tiêu dùng lành mạnh, bền vững  -  "Ve chai công nghệ": ý tưởng kết nối chuỗi thu gom - tái chế nguyên vật liệu thân thiện môi trường  -  Nhôm Lâm Đồng: Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội  -  4 sáng kiến mới trong cuộc chiến chống lại vi nhựa  -  Xử lý thành công mùi hôi tại bãi rác Nam Sơn bằng công nghệ Nhật Bản  

Tin hoạt động

Tăng trưởng xanh – Hướng đi bền vững để phát triển kinh tế - xã hội quốc gia

16:55 - 31/03/2021
Chiều ngày 29/3/2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Tham dự hội nghị có Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các bộ/ngành, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia ngành/lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 8 năm triển khai, chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2012-2020 đã cơ bản đi đúng hướng, triển khai khá toàn diện. Việc thực hiện Chiến lược đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật thể hiện ở các nội dung xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức. Một số mục tiêu chiến lược đã đạt được, mảng đầu tư xanh đã dần chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong cơ cấu đầu tư phát triển cả công và tư.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chiến lược 2012-2020 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể như phương pháp luận chưa toàn diện dẫn đến thiếu định hướng và lộ trình khả thi trong thực hiện, giám sát và đánh giá các mục tiêu; khung huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược chưa phát huy hết tiềm năng từ khu vực tư nhân; thiếu các giải pháp liên ngành, liên vùng dẫn đến những nỗ lực thực hiện Chiến lược chỉ mang tính đơn lẻ, hiệu quả chưa cao.

Trong khi đó, bối cảnh thế giới cho thấy tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu với nhiều sáng kiến và cam kết quốc tế, như các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2030 và Thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính. Những tiến bộ của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian qua làm xuất hiện những xu thế mới trong xanh hóa lối sống và thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh. Chẳng hạn như việc tăng đầu tư vào hoạt động sản xuất thông minh và sản phẩm công nghệ cao, Chính phủ số, đô thị thông minh, … Đặc biệt, phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay “phục hồi xanh” đang được nhiều quốc gia thúc đẩy trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại Hội nghị.
Theo ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Chiến lược 2021-2030 được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế thừa có chọn lọc Chiến lược 2012-2020, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm 2021-2030 nhằm hướng tới mục đích giải quyết những hạn chế, bất cập của Chiến lược giai đoạn trước và cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững hiện nay. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 2021-2030 được xác định là Tăng trưởng xanh thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, các-bon trung tính, có năng lực chống chịu và ứng phó hiệu quả với các cú sốc bên ngoài, góp phần hạn chế sự tăng nhiệt độ theo mục tiêu toàn cầu.

Các kịch bản tăng trưởng xanh cho toàn bộ nền kinh tế và từng ngành ưu tiên được xây dựng thông qua việc sử dụng các mô hình kinh tế kết hợp với các mô hình ngành, đặc biệt chú trọng phân tích chi phí - lợi ích và đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Chiến lược, đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các mục tiêu thiên niên kỷ (SDGs) và Thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, Chiến lược cho thấy trách nhiệm, sự chia sẻ và gắn kết của Việt Nam trong hiện thực hóa các cam kết quốc tế và là cơ sở để cân đối các nguồn lực trong nước, huy động nguồn lực quốc tế hiệu quả, hài hòa lộ trình phát triển kinh tế - xã hội với các mục tiêu giảm phát thải, giúp tăng cường hiệu quả phân bổ đầu tư công và giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong trung hạn và dài hạn. Chiến lược là công cụ hữu hiệu giúp Việt Nam xây dựng xã hội nhân văn hướng tới phát triển bao trùm, mở rộng độ bao phủ đối với các ngành còn ít được quan tâm trong quá trình thực hiện Chiến lược giai đoạn trước như giáo dục, y tế, trẻ em,…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, cùng các chuyên gia đã có nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 và cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.
Hà Trần