producttion and consumption

Thứ tư, 28/10/2020 | 06:09 GMT+7

Tin hoạt động

Cập nhật 04:13 ngày 22/09/2020

Bộ Công Thương: Hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, Khách sạn Adonish (55 Quang Trung, Hà Nội), Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội thảo tổng hợp tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện Kế hoạch hành động quốc gia của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đại diện Bộ Công thương, Ông Nguyễn Việt Dũng Phó vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương cho biết “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 bao gồm 115 mục tiêu cụ thể, tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015. Nhằm cụ thể hóa Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (tại Quyết định số 4917/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017) để thực hiện. Theo đó, các nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Công Thương đã được quy định rõ. Trong đó, 15 mục tiêu về PTBV của Chính phủ giao đã được Bộ Công Thương được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể và phân công cho 20 đơn vị thuộc Bộ để thực hiện”.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đánh giá với công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch để triển khai Chiến lược PTBV và Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV như hiện nay về cơ bản đã thấy được sự quan tâm, chủ động tích cực của ngành Công Thương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch, các đơn vị đã gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện do lĩnh vực phát triển bền vững bao trùm rất rộng và còn mang tính lượng hoá chưa cao, việc thực hiện nhiệm vụ PTBV nói chung và công tác thống kê, đánh giá giám sát nói riêng còn nhiều bất cập, khó thực hiện. Bộ Công Thương còn khó khăn do thiếu kinh phí thực hiện; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực; hệ thống dữ liệu thông tin chưa đầy đủ và tập trung dẫn đến công tác thống kê, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu về PTBV của ngành còn rời rạc hạn chế; tinh thần trách nhiệm và ý thức hợp tác của một số doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước chưa cao dẫn đến hiện tượng lẩn tránh báo cáo số liệu thống kê hoặc báo cáo chỉ mang tính hình thức.
Thông qua Hội thảo, với tinh thần cầu thị, Bộ Công Thương mong muốn được các chuyên gia và toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo chia sẻ, đóng góp ý kiến cho Dự thảo nội dung văn bản bổ sung, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV giai đoạn 2020-2030, trong đó bao gồm các nội dung cụ thể để hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện các quy định mới ban hành theo Quyết định 622/QĐ-TTg, góp phần triển khai thực hiện các hoạt động phát triển bền vững của ngành Công Thương hiệu quả hơn trong thời gian tới đây./.
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
lên đầu trang