Ngày 28/09/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Điển hình

Supe Lâm Thao: Ứng dụng công nghệ cải thiện môi trường

11:00 - 28/08/2020
Ngày 24/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ- CP về quản lý chất thải và phế liệu. Tại điều 47 của Nghị định này có quy định về quan trắc khí thải chỉ rõ “Chủ nguồn thải khí thải công nghiệp thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn quy định tại phụ lục của Nghị định này phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở tài nguyên và Môi trường địa phương”. Một yêu cầu rất chính đáng để bảo vệ môi trường nhưng cũng đặt ra cho các cơ sở sản xuất những thách thức về quản lý sản xuất, vận hành, chi phí đầu tư, chế tài xử phạt nếu vi phạm, sự giám sát liên tục của các cơ quan quản lý nhà nước.
Ý thức được trách nhiệm sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trong những năm qua, Supe Lâm Thao đã không ngừng đầu tư cải tạo thiết bị, thay đổi công nghệ nhằm giảm thiểu phát thải khí, bụi và nước thải. 
Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền.
Cụ thể, Công ty đã đầu tư các dự án mới như: Áp dụng công nghệ tiếp xúc kép hấp thụ hai lần trong sản xuất axít nâng cao hiệu suất chuyển hóa, hấp thụ để khí thải đáp ứng quy chuẩn môi trường QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 21: 2009/BTNMT; Thay thế thiết bị làm lạnh axít, đầu tư thiết bị giải nhiệt cưỡng bức. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt để tuần hoàn trong sản xuất, không thải ra ngoài. Đầu tư cải tạo thay thế lò đốt dầu, đốt than bằng lò đốt nhiên liệu sinh khối… Với những nỗ lực đó, công ty luôn luôn đáp ứng các quy định của nhà nước về môi trường.
Ngày 6/8/2018, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại dây chuyền A xít 1 đã được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng, hệ thống thiết bị làm việc ổn định, các thông số quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ.
Trên cơ sở đó, Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc cho các dây chuyền sản xuất khác. Đến nay hệ thống đã được lắp đặt tại dây truyền NPK 4, xí nghiệp NPK Hải Dương, Xí nghiệp Supe 1.
Với hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp Supe số 1 qua nhiều lần thử nghiệm đã giải quyết được khó khăn về độ bền của thiết bị trong điều kiện khí thải có thành phần ăn mòn, nhiều bụi, ẩm bám dính, vừa phải đảm bảo điều kiện làm việc của thiết bị vừa phải bảo đảm đúng các thông số quan trắc và điều kiện vận hành bảo dưỡng thiết bị thuận lợi.
Tại buổi họp nghiệm thu bàn giao của Công ty ngày 4/8/2020, đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Công ty đã đánh giá cao những cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Giám đốc xí nghiệp cho biết, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục hiện nay chạy ổn định, công nhân vận hành nắm bắt được quy trình vận hành, vệ sinh bảo dưỡng. Ý thức của công nhân vận hành được nâng lên. Xí nghiệp chủ động trong sản xuất, giám sát môi trường.
Trong thời gian tới, Công ty sẽ hoàn thành việc lắp đặt các dự án quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp NPK 1, Xí nghiệp NPK 2, Xí nghiệp Supe 2 và dây chuyền A xít 2 theo kế hoặch đã đề ra. 
Mai Thảo