producttion and consumption

Chủ nhật, 20/09/2020 | 04:12 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Cập nhật 04:46 ngày 05/08/2020

TP.HCM: giảm 75% rác thải nhựa trên biển vào năm 2030

Nhằm tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố đến năm 2030.
Theo Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.
Đến năm 2030, Thành phố sẽ giảm 75% rác thải nhựa trên biển; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải tại bờ biển Cần Giờ
Để thực hiện được mục tiêu trên, TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của từng Sở, ngành, đơn vị xây dựng các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch ven biển, ven sông, cảng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Đồng thời, Sở TN&MT phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Du lịch… thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền từ các hoạt động trên biển; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch ven biển, ven sông, cảng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
UBND huyện Cần Giờ được giao nhiệm vụ tổ chức thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động khu vực ven biển và trên biển. Cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tối thiểu 02 lần/năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; việc tổ chức này có thể lồng ghép vào các chương trình, sự kiện về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo như: Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam…
Trong đó, cần huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải. Ngoài ra, UBND huyện Cần Giờ cần có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu cũng như có biện pháp xử lý đối với các hành vi thải bỏ, làm thất lạc ngư cự khai thác thủy sản ở trên biển không đúng quy định.
TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương.
Minh Hằng t/h
lên đầu trang