Ngày 11/08/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Tin hoạt động

Phấn đấu giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí metan đến năm 2030

13:38 - 10/08/2022

Ngày 5/8/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thay mặt Chính phủ ký phê duyệt Quyết định 942/QĐ-TTg về “Kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030”.