Ngày 19/09/2021
Bốn nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam  -  Bộ trưởng Năng lượng ASEAN đồng thuận phát triển nền kinh tế ít carbon  -  Chủ tịch Quốc hội phát biểu về biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững  -  Doanh nghiệp chung tay thực hiện giảm rác thải nhựa  -  TKV nỗ lực với mục tiêu tăng trưởng xanh  

Tin hoạt động

Riam được vinh danh tại Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021 nhờ nghiên cứu thiết bị xử lý rác thải sinh hoạt

08:07 - 17/09/2021

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội lượng chất thải sinh hoạt thải ra ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường, nhu cầu cấp thiết cần phải có phương pháp và công nghệ đúng đắn để xử lý lượng chất thải này.