producttion and consumption

Chủ nhật, 09/08/2020 | 14:47 GMT+7

Tin hoạt động

UNESCO phát động Chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa

Mong muốn thúc đẩy vai trò của thanh niên trong kiến tạo những thay đổi quan trọng cho tương lai phát triển bền vững của Việt Nam, Tổ chức UNESCO cùng với Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phát động Chương trình “Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không Nhựa”.

lên đầu trang