Ngày 25/01/2021
5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội  -  Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm thực tiễn từ HEINEKEN Việt Nam  -  Sinh viên làm giấy từ thân cây chuối  -  Hà Nội triển khai lắp đặt 11.000 thùng rác công nghệ trên khắp các tuyến đường  -  Nhà máy phụ liệu Phú Cường được trao chứng nhận công trình xanh Lotus Vàng  

Tiêu dùng bền vững

5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội

15:07 - 15/01/2021

Các ngành, lĩnh vực thuộc chương trình bao gồm: Sản xuất, chế biến thực phẩm và bia - rượu - nước giải khát; mây tre đan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ; chế biến nông sản, gốm sứ và các sản phẩm dán nhãn năng lượng…