Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Tiêu dùng bền vững

Xử lý rác thải hữu cơ từ mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen

10:16 - 02/02/2023

Sử dụng mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen trong xử lý rác hữu cơ sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích cho con người, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.