Ngày 26/05/2022
Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050  -  Tiêu chuẩn về nhựa - chìa khóa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn  -  Hướng tới trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng  -  Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  

Tiêu dùng bền vững

Độc đáo chuỗi triển lãm “Sông kể chuyện nhựa”

11:22 - 20/05/2022

Chuỗi triển lãm "Sông kể chuyện nhựa" nằm trong chuỗi triển lãm do Viện CLCSTN&MT phối hợp với nhiều đơn vị giáo dục, tổ chức văn hóa, doanh nghiệp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực trạng của ô nhiễm rác thải nhựa.