Ngày 16/05/2021
 -   -   -  Hoán đổi nợ xanh: Giải pháp sáng tạo chống biến đổi khí hậu  -  Hướng đến mô hình kinh doanh điện sinh khối trong ngành mía đường  

Tiêu dùng bền vững

Covid-19 thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư bền vững

11:16 - 06/05/2021

Covid-19 đang ảnh hưởng tích cực tới nhận thức và sự sẵn sàng thay đổi hành vi của người tiêu dùng, người lao động và nhà đầu tư hướng tới giá trị bền vững, thân thiện với môi trường.