producttion and consumption

Chủ nhật, 20/09/2020 | 05:36 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Doanh nghiệp hướng đến sản xuất sạch

Hưởng ứng chủ trương của tỉnh và cũng nhằm mục đích giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động cải tiến trang thiết bị, sử dụng nguyên vật liệu, nhân lực theo hướng tiết kiệm, bền vững.

lên đầu trang