Ngày 06/07/2022
Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  -  Doanh nghiệp xi măng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường  -  Làm thế nào để đo lường phát triển xanh của các địa phương?  -  Các nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hiệu quả năng lượng cho mục tiêu năng lượng và khí hậu bền vững  

Sản xuất bền vững

Mô hình trang trại tuần hoàn đem lại hiệu quả bền vững

08:24 - 05/07/2022

Tọa lạc tại Hòa Bình có một trang trại trồng bưởi kết hợp nuôi bò mang tên Hop Farm. Theo các chuyên gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, đây là mô hình thực hành tốt các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn và đem lại hiệu quả kinh tế cao.