Ngày 01/12/2021
Techmart công nghệ thiết bị sau thu hoạch 2021  -  Bộ Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử cho nông sản  -  Bến Tre đầu tư trên 1.322 tỷ đồng thực hiện mô hình phát triển bền vững  -  Xanh hoá ngành dệt may, một góc nhìn từ mô hình ESCO  -  [Infographic] Các mục tiêu phát triển bền vững ngành Công Thương  

Sản xuất bền vững

Công nghệ thu hồi kim loại có ích trong bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan

11:51 - 24/11/2021

Xuất phát từ suy nghĩ phải tìm cách thu hồi các nguyên tố có ích trong nguồn phế liệu bụi cao luyện xỉ giàu mangan, ThS. Nguyễn Hồng Quân cùng các cộng sự của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã quyết định đề xuất Bộ Công Thương và được giao thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thu hồi kim loại có ích trong bụi lò cao luyện xỉ giàu mangan”.