Sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 22/07/2024 | 23:07 GMT+7

Kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp tiên phong chuyển hướng sản xuất tuần hoàn 19/07/2024

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một mô hình kinh doanh được nhiều doanh nghiệp hướng tới.

Các chuyên mục khác