producttion and consumption

Chủ nhật, 05/04/2020 | 00:46 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Phát triển bền vững ở Việt Nam và gợi mở hai mô hình chính sách

Bài viết khái quát về phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng thời, giới thiệu hai mô hình chính sách phát triển bền vững đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu ứng dụng thành công.

lên đầu trang