Ngày 25/03/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Kinh tế tuần hoàn

[INFOGRAPHIC] Áp dụng kinh tế tuần hoàn tại gia đình

09:33 - 10/11/2022
Ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại các hộ gia đình sẽ giúp tạo ra mô hình kinh tế khép kín, gắn chặt người dân với việc giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên,đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững 
Giang Nguyễn - Duy Anh