Ngày 03/02/2023
Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2022 – 2030  -  Sắp diễn ra Giải chạy “Race for Green Life - Lối sống xanh cho một tương lai bền vững”  -  Ngành Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp hiện thực hóa cam kết tại COP 26  -  Ba ưu tiên tài trợ chống biến đổi khí hậu cho khu vực Đông Nam Á  -  Cải thiện nồi hơi giúp giảm gần 1,3 tỷ đồng chi phí nhiên liệu năm tại Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi  

Kinh tế tuần hoàn

Phú Yên hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

23:50 - 08/03/2022
Với mục tiêu xây dựng và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều chương trình thúc đẩy, phát triển kinh tế đặc biệt là Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025.
Theo ông Nguyễn Nguyễn Thanh Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương  Phú Yên, năm 2021 tỉnh đã triển khai các hoạt động khuyến công như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất.
Sở Công Thương cung đã triển khai: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong điêu khắc đá mỹ nghệ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điêu khắc Tấn An; Sản xuất hàng lưu niệm từ gỗ tại hộ kinh doanh cơ sở mộc mỹ nghệ Hoàng Khánh - Phan Văn Khánh (Thành phố Tuy Hòa); Sản xuất hàng may mặc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Phúc Minh Trang (huyện Phú Hòa); Sản xuất sản phẩm rượu Quán Đế tại hộ kinh doanh Lâm Văn Dạy (Thị xã Sông Cầu)...
Ngoài ra đã tổ chức Hội đồng bình chọn và đã chọn được 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021; lập danh sách đăng ký 6 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực. Mặt khác, trong năm 2021 có 3 sản phẩm của tỉnh được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, đây là cơ sở để tiếp tục có những hỗ trợ giúp các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, mở rộng sản xuất.
Những bức tượng phật được làm từ máy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điêu khắc Tấn An có độ chính xác cao
Sở Công thương tỉnh Phú Yên cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ công nghiệp thương mại, hội nghị kết nối giao thương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
“Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương tỉnh đặt ra mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững” - Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.
Trong giai đoạn này, tỉnh Phú Yên cũng sẽ thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương các sản phẩm công nghiệp nông thôn; hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Phấn đấu tăng dần tỉ trọng sản phẩm chế biến sâu trong công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh.
Trong thời gian tới, Sở Công thương tỉnh Phú Yên sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giúp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm; hỗ trợ đổi mới, nâng cấp quy trình sản xuất theo hướng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng các nguồn nguyên liệu, sản xuất các sản phẩm mới thân thiện với môi trường; hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất; xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp; sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn...
Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại… nhằm giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Nhật Minh