Tên văn bản Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Quyết định 650/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Số hiệu Quyết định 650/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 01/08/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính Phủ Người ký Thủ tướng CP